Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych RODO

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

KLAUZULA INFORMACYJNA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Kierując się Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych( (dalej „RODO”) PWiK
Sp. z o.o. (dalej „Przedsiębiorstwo”) przekazuje poniżej informacje istotne z punktu widzenia procesu przetwarzania danych osobowych po 25 maja 2018r.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach, ul. Leśna 8 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla m. stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000080539, NIP 8210007604, kapitał zakładowy 134 724 000 zł, strona internetowa www.bip.pwik.siedlce.pl.

W sprawie danych osobowych ma Pani/Pan możliwość skontaktowania się z Inspektorem ochrony danych, o którym mowa w art. 37 – 39 RODO, za pośrednictwem adresu: iod@pwik.siedlce.pl; 08-110 Siedlce, ul. Leśna 8 lub telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu +48 25 6402800.

Jednocześnie Przedsiębiorstwo informuje, iż:

 1. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być lub mogą być:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wymogi kontaktowe, tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy lub podjęcia na Pani/Pana wniosek działań przed jej zawarciem,
  2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – wymogi ustawowe, tj. konieczność wypełnienia przez Przedsiębiorstwo obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa,
  3. art. 6 ust. 1 lit. F) RODO – uzasadnione wymogi administratora, tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Przedsiębiorstwa;
 2. bazując na powyższych podstawach przetwarzania danych osobowych Przedsiębiorstwo będzie przetwarzać pozyskane od Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  1. w celu wykonania Umowy, w tym celu obsługi reklamacji, realizacji Pani/Pana dyspozycji oraz zawarcia Umowy,
  2. w celu przestrzegania przez Przedsiębiorstwo przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych,
  3. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej Umowy w okresie jej obowiązywania;
 3. dane osobowe Pani/Pana oraz osób wskazanych do kontaktu i innych osób odpowiedzialnych za wykonanie Umowy (o ile Pani/Pan takie osoby wskazali lub wskażą), będą przetwarzane przez Przedsiębiorstwo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją Umowy w kategorii dane zwykłe: NIP, REGON, imię i nazwisko, adres nieruchomości, której dotyczy umowa, adres do korespondencji, dane do kontaktu  (nr telefonu i/lub email – dane przekazane dobrowolnie);
 4. pozyskane od Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jednakże zgodnie
  z obowiązującym prawem Pani/Pana dane Przedsiębiorstwo może przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. dostawcom usług IT, audytorom, doradcom, na podstawie umów o powierzenie danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;
 5. pozyskane od Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO;
 6. dane osobowe pozyskane od Pani/Pana będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa przestała wiązać strony, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzana, np. z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązujące;
 7. osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przenoszenia danych, jeżeli ono przysługuje na podstawie art. 20 RODO.

Osobom tym, w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ze względu naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych;

 1. w oparciu o dane osobowe Pani/Pana Przedsiębiorstwo nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij