Przejdź do treści

Taryfy

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

INFORMACJA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z o.o. w Siedlcach informuje, że w dniu 29 maja 2018r. na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została zatwierdzona taryfa  ( Decyzja  nr: LU.RET.070.1.61.2018.PW z dnia 23 kwietnia 2018r. oraz Postanowienie  z dnia 09 maja 2018r.)  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Siedlce i Gminy Siedlce na okres 3 lat.

      Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 328 z późn. zm.), zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Poniższe ceny i opłaty wchodzą w życie z dniem 06 czerwca 2018r.

 TABELA CEN I OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI  

I. Za dostarczoną wodę

II. Za odprowadzanie ścieków

Ceny za 1 m3 odprowadzanych ścieków stosuje się przy zrzucie ścieków nie przekraczających następujących parametrów: BZT5-500 mgO2/l, ChZT-1000 mgO2//l, fosfor ogólny- 15 mgP/l, zawiesina ogólna - 500 mg/l, azot ogólny - 150 mgN/l, azot amonowy – 100 mgN/l, substancje ekstrahujące się eterem naftowym – 100 mgN/l, chlorki – 1000 mgCl/l, siarczany – 500 mg SO4/l, cynk – 5 mgZn/l, chrom ogólny – 1 mgCr/l, miedź – 1 mgCu/l, nikiel – 1 mgNi/l, ołów – 1mgPb/l, węglowodory ropopochodne – 15 mg/l, kadm – 0,05 mgCd/l, rtęć – 0,06 mgHg/l oraz pozostałych parametrów określonych rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r.,poz. 1757).     

W przypadku stwierdzenia przekroczenia wyżej określonych parametrów oraz parametrów określonych w rozporządzeniu  naliczane są opłaty dodatkowe. 

 STAWKI JEDNOSTKOWE OPŁAT DODATKOWYCH

 Stawki jednostkowe netto opłat dodatkowych za odprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków o ponadnormatywnych ładunkach zanieczyszczeń organicznych i biogennych

Stawki jednostkowe netto opłat dodatkowych za odprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków
 o ponadnormatywnych ładunkach pozostałych zanieczyszczeń

Podstawą stwierdzenia przekroczenia parametrów dopuszczalnych w ściekach odprowadzanych do kanalizacji miejskiej będą wyniki analiz próbek kontrolnych pobranych w trakcie kontroli prowadzonych przez Przedsiębiorstwo zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r.,poz. 1757), jeżeli analizy te wykażą przekroczenie któregokolwiek ze stężeń dopuszczalnych.

 Ładunek ponadnormatywny w kg, obliczony będzie oddzielnie dla każdego wskaźnika zanieczyszczenia, dla którego zostało stwierdzone przekroczenie stężenia dopuszczalnego, jako iloczyn ścieków odprowadzonych w okresie od dnia kontroli, w wyniku której stwierdzono przekroczenie do dnia ponownej kontroli oraz różnicy pomiędzy stężeniem rzeczywistym (według analizy kontrolnej), a stężeniem dopuszczalnym danego wskaźnika. 

Naliczanie opłat w przypadku przekroczeń:

a) W przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń dla więcej niż jednego wskaźnika zanieczyszczeń organicznych i biogennych, naliczana będzie opłata dodatkowa dla ładunku ponadnormatywnego według wskaźnika, dla którego kwota opłaty dodatkowej jest najwyższa.

b) W przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń pozostałych wskaźników, opłata dodatkowa będzie naliczana jako suma opłat dodatkowych za wszystkie wskaźniki, dla których stwierdzono przekroczenie.

Całkowita kwota opłat dodatkowych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, będzie sumą opłat naliczanych wg punktu a) oraz punktu b).

Pełna treść Decyzji i Postanowienia PGWWP:

Decyzja PGWWP

Postanowienie PGWWP


**Archiwalne taryfy**

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij