Przejdź do treści

KOMUNIKAT dot. wód opadowych

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

UWAGA mieszkańcy miasta i gminy, wody opadowe NIE do kanalizacji sanitarnej 


Wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej poprzez podłączenie rur spustowych, krat czy wpustów do instalacji kanalizacyjnej czy też otwieranie studzienek kanalizacyjnych dla odprowadzenia wody deszczowej z posesji są działaniami zakazanymi przepisami prawa. Zgodnie z art. 9 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Zabrania się ….. wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej”.


Za nieprzestrzeganie tych zakazów ustawa przewiduje grzywnę do 10 000 zł.


Wobec powyższego Przedsiębiorstwo wzywa wszystkich odbiorców, którzy w jakikolwiek sposób odprowadzają wody opadowe do kanalizacji sanitarnej, do zlikwidowania podłączeń czy spustu wody opadowej do studzienek kanalizacyjnych. Prosimy o wykonanie tego stosując się do przepisów prawa, ale także kierując się dobrem  tych odbiorców, których nieruchomości są zalewane w wyniku stosowania niedozwolonych praktyk.


Istniejące nieprawidłowości prosimy usunąć do dnia  30.09.2019r.


Po tym terminie Przedsiębiorstwo będzie przeprowadzało kontrole ww. zakresie i zastrzega, że w przypadku stwierdzenia nielegalnych podłączeń wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej może wystąpić o  ukaranie zgodnie z art. 28 ust. 4a cyt. wyżej ustawy.


Poza wnioskiem o ukaranie, w przypadku pozwania Przedsiębiorstwa w związku z wyrządzeniem szkody z powodu przypadku zalania pomieszczeń i strat w mieniu mieszaniną ścieków i wód opadowych, Przedsiębiorstwo będzie przypozywać w trybie art. 84 Kodeksu postępowania cywilnego osoby (odbiorców) , które odprowadzały wody opadowe do kanalizacji sanitarnej.


Oczywistym jest, że w przypadku wyrządzenia szkody zalaniem pomieszczeń i strat w mieniu mieszaniną ścieków i wód opadowych wobec osób, które odprowadzały wody opadowe do kanalizacji sanitarnej, podnoszony będzie zarzut przyczynienia się do powstania lub zwiększenia szkody (art. 362 Kodeksu cywilnego). 


 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij