Przejdź do treści

Rozbudowa oczyszczalni

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

  Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków:

Mając na uwadze poprawę jakości świadczonych usług, dbałość o czystość środowiska oraz sprostanie wymogom prawa unijnego i polskiego, Przedsiębiorstwo podjęło realizację szeregu zadań inwestycyjnych. W 2006 roku opracowano „Koncepcję przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie miejskiej oczyszczalni ścieków” ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki osadowej. 
W wyniku kilkuletnich starań o pozyskanie środków na realizację inwestycji 
w dniu 29 grudnia 2009 roku została podpisana umowa z Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie projektu ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Cele Projektu określone przez Beneficjenta:

  • ochrona środowiska naturalnego miasta i jego otoczenia oraz wód i cennej przyrodniczo doliny rzeki Liwiec leżącej w obszarze Natura 2000,
  • przystosowanie infrastruktury (w tym oczyszczalni ścieków) do spełnienia wymagań zawartych w prawie polskim i unijnym,
  • osiągnięcie stopnia oczyszczania ścieków odprowadzanych z aglomeracji siedleckiej określonego w przepisach prawa polskiego i Dyrektywie 91/271/EWG,
  • poprawa jakości życia mieszkańców aglomeracji poprzez stworzenie możliwości przyjęcia ścieków na oczyszczalnię z planowanej do realizacji sieci kanalizacyjnej na terenie całej aglomeracji,
  • zwiększenie perspektyw rozwoju gospodarczego, co pozytywnie wpłynie na lokalny rynek pracy i stopień zamożności lokalnej społeczności,
  • poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców aglomeracji wynikająca z redukcji skażenia gleb, likwidacji emisji odorów i zanieczyszczeń mikrobiologicznych do powietrza wzdłuż odkrytego rowu „Strzała”. 

Projekt pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i przebudowa systemu kanalizacyjnego w m. Siedlce” pierwotnie składał się z sześciu zadań inwestycyjnych:

  • Przebudowa systemu kanalizacyjnego m. Siedlce obejmuje modernizację i uszczelnienie sieci kanalizacyjnej Ø150-800mm w centrum miasta o łącznej długości około 20 km. Ze względu na gęstość zabudowy i duże natężenie ruchu większość prac modernizacyjnych wykonana będzie metodą bezwykopową.
  • Budowa kolektorów zastępujących rów Strzała wraz z infrastrukturą towarzyszącą pozwoli zlikwidować uciążliwość rowu otwartego odprowadzającego mieszaninę ścieków opadowych i komunalnych z miasta. 
  • Rozbudowa i przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Siedlcach (Qśr.d=24 000m³/d, Qmax=30 000m³/d, RLM proj. – 175 000) zostanie przeprowadzona przy utrzymaniu technologii oczyszczania ścieków Bardenpho, zapewniającej wysoki stopień usuwania związków azotu i fosforu z uwzględnieniem zwiększonego napływu ładunku zanieczyszczeń w ściekach.
  • Budowa suszarni średniotemperaturowej osadów ścieków pozwoli na zmniejszenie objętości osadów poprzez zmniejszenie uwodnienia z obecnie uzyskiwanego na istniejących urządzeniach wynoszącego około 80% do 10% po wysuszeniu.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosił 165,6 mln zł brutto (135,8 mln zł netto), a planowana kwota dofinansowania wynosiła do 82,3 mln zł. 
W wyniku rozstrzygnięcia przetargów dla głównych zadań projektu całkowity koszt realizacji projektu w grudniu 2012r. zmalał do kwoty 161,9 mln zł brutto (132,2 mln zł netto, w tym oszczędności 19,5 mln zł), a kwota dofinansowania w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych do 80,1 mln zł. Po powzięciu wiadomości, iż niewykorzystane oszczędności Spółka winna wycofać z projektu, zapadła decyzja o rozszerzeniu zakresu projektu o kolejne zadania inwestycyjne w celu ich wykorzystania. Wiązało się to z koniecznością przygotowania dokumentacji technicznej oraz wykonania nowej analizy finansowej i przeliczenia luki finansowej prowadzącej do wyznaczenia nowego poziomu dofinansowania. 
W styczniu 2013r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie uwzględniający rozszerzenie zakresu projektu o kolejne zadania, m.in. budowę kanalizacji sanitarnej, modernizację sieci kanalizacyjnej metodą rękawa termoutwardzalnego, zakup samochodu do czyszczenia kanalizacji oraz wyposażenia laboratorium na oczyszczalni ścieków.
Uwzględniając nowe zadania wartość projektu wynosi obecnie 157,7 mln zł, a kwota dofinansowania do 80,1 mln zł.

 


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij